Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘adela’ Category

Cerul s-a rostogolit peste depresiunile coapselor tale mă priveşti din penumbră nu mai porţi rochia aceea roşie oricum sunt sigur că nu ţi s-ar potrivi într-o zi ploioasă
nici nu mai ştii să dansezi acum două săptămâni dădeai lecţii de tango unor autişti
acum cel mult ai intona un marş funebru poate un requiem ceva din tine s-a stins nu mai sunt lacrimi zâmbete chipul tău e invadat de flori de cireş de flori de vişin
şi totuşi eşti fericită cu noua ta mecanică depresiunile coapselor tale au suferit inversiuni termice vrei să-mi citeşti ceva din Borges dar eu mă pierd între paşii de tango

The sky has rolled down the hollows of your thighs you look at me in half-shade you no longer wear that red dress anyway I am sure it would not fit you well on a rainy day you cannot dance anymore two weeks ago you were teaching tango lessons to some autistics
now you would barely intone a funeral march maybe a requiem something inside you has burned out no more tears no smile your face is beset with sweet cherry blossom with wild cherry blossom
yet you are happy with your new mechanics the hollows of your thigs have suffered thermic inversions you want to read Borges to me but I get lost in the tango steps
(traducere Georgiana Mîndru)

Advertisements

Read Full Post »

te opui constant poeziei trupului tău visezi că urăşti poeţii urăşti să visezi poeţi nu le simţi pulsul îţi mai aprinzi o ţigară pe stradă trec secunde felinare în fiecare seară la aceeaşi oră
te suprapui valurilor dansezi un vals partenerul tău e o sticlă de votcă plouă mă trezeşti cu strigăte înăbuşite nu dai importanţă cărţilor de tarot
nici nu ai putea să crezi în magie Adela magia toată o găseşti în apele Vltavei acolo ai înţeles că eşti masochistă acolo ai deplâns narcisimul meu
nu te mai pot vedea te-ai ascuns între felinare şi tesături de caşmir cred că am schimbat rolurile eu dau importanţă cărţilor de tarot în căutarea unui partener de vals
îţi mutilez psihicul îţi violez gândurile pielea ta miroase a bambus a struguri îi văd umbra în felinarele de pe stradă şi strig

you constantly defy the poetry of your body you dream of hating the poets you hate dreaming of poets you cannot fell their pulse you lit another cigarette on the street seconds pass the street lights every night the same time you immerse with waves you waltz your partner is a bottle of vodka it is raining your smothering cry wakes me up you ignore the tarot cards
but you would not believe in magic Adele the magic is all in the waters of Vltava it is there you understood you were a masochist it is there you weep over my narcissism
I can no longer see you you hid among street lamps and kashmir we may have changed roles I do not ignore the tarot cards I am looking for a partner to waltz with
I maim your psychic I rape your thoughts your skin smells like bamboo like grapes I can see its shadow in the street lamps and I scream
(traducere Georgiana Mîndru)

Read Full Post »

Kafka

Priveam din depărtare făptura ta Adela şi rezonam cu gândurile lui Kafka judecând simfonia cărnii tale încrustate între coapsele mele aproape inerte
Ţi-am căutat sânii prin valurile Vltavei îţi adulmecam părul ochii ploile ochilor mă goleau procesele şi castele lui Kafka
Şi te vedeam în toate turnurile cu orologiu erai o matrioşcă desfăcându-te încet la contactul cu oasele criptată între coastele mele frânte de oboseala de a te aştepta
Adela îţi mai aminteşti când îl citeam pe Kafka
(Praga, 28 martie)


Kafka

I was watching your soul from far away Adele and assented to Kafka’s thoughts judging the symphony of your clay incrusted in my nearly numb thighs
I have been looking for your breats in the waves of Vltava I was smelling your hair out the rain in my eyes the processes and the castles of Kafka were devoiding me
And I saw yopu in every tower with horologe you were a matrioshka doll unfurling slowly when touching the bones encrypted between my thighs worn out waiting for you Adele do you remeber when we used to read Kafka

Read Full Post »

Luna aceasta mi-au aparut poemele din ciclul “Adela” in revista Orizont literar contemporan, nr. 4 pe iulie si august. Pe langa bucuria prilejuita de aparitia intr-o revista literara, aparitia mi-a oferit si sansa traducerii poemelor in limba engleza, acestea fiind de altfel primele mele poeme traduse intr-o limba straina de catre traducatori profesionisti.

Revista este ilustrata cu picturi ale lui Van Gogh. In zilele care urmeaza voi posta cele 5 poeme alaturi de traducerea lor in engleza. Traducerile au fost realizate de catre Georgiana Mîndru. Astazi voi incepe cu primele doua poeme.

Braţele Adelei

Cadrul acesta ocupat de braţe de fecioară
l-am conceput într-o dimineaţă de toamnă
în care stăteam la masă şi scriam
ascuns printre cutiile negre

mirosul de iarbă proaspătă
anula mirosul de sânge
de terorist kamikaze
dispărut în Bagdad

braţele Adelei au fost amputate
de cutia neagră a ultimului Airbus
eşuat în Atlanticul de Nord

după acest tragic eveniment
Adela nu se mai numea Adela
iar bratele ei
au fost atribuite istoriei recente
în semn de solidaritate

The Arms Of Adele

This frame filled with maiden arms
I imagined one autumn morning
while sitting at my desk, writing
hidden among the black boxes

the smell of fresh grass
hid the smell of blood
of a kamikaze terrorist
lost in Baghdad

the arms of Adele have been amputated
by the black box of the last Airbus
hijacked in the North Atlantic

after this tragic event
Adele was no longer Adele
and her arms have been bequeathed
to recent history
as esprit de corps

Copacul şi Adela

Ochii mei veghează naufragiul cărnii tale Adela copacul plânge râde vibrează copacul vociferează la orice cuvânt
Copacul şi-a agăţat ramurile de carnea ta Adela aproape că o devorează vorbim ore în şir despre acest copac
Acum stăm chiar lângă crengile lui s-au aşezat pe o bancă în Cişmigiu copacul spune că nu ar trebui să te cheme Adela numele tău e nepotrivit pentru o fată din Berceni care fumează două pachete pe zi
Copacul şi-a agăţat ramurile şi de oasele tale Adela copacul vrea să dispari la douăşapte cum au dispărut Joplin Hendrix Morrison copacul acesta ascultă rock

Adela copacul vociferează la orice cuvânt
(Praga, 25 martie)

The Tree and Adele

My eyes watch your wrecked clay closely ht tree is crying is laughing is shivering is screeching to every word
The tree has clung its branches to your clay Adele it is almost devouring it we talk for hours about this tree
Now we sit right next to its branches they sat on a bench in Cismigiu the tree says your name should not be Adele your name is inappropiate for a girl from Berceni who smokes two packes of cigarettes a day
The tree has clung its branches to your bones as well Adele the tree wants you to gone at twenty-seven like Joplin Hendrix Morrison this tree listens to rock music Adele the tree is screeching to every word
(Prague, March 25th)

Read Full Post »